Åpnet for påmelding til vinterprøvene

Nå er det bare å gå inn på terminlista og melde på til vinterens prøver.

Hvis det ikke er mulig å melde på fra terminlista, ta kontakt med prøvelder til aktuell prøve. Kan ta noen dager før dette er i orden på alle prøvene, åpnet mandag 29/1.

Nytt i programmet er utsatt frist, dette i tillegg til ordinær påmeldingsfrist. Bruker du utsatt frist (etter at ordinær frist er utgått), medfører dette et gebyr på kr 50 i tillegg til startkontigenten.

Link til terminslista: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/terminliste/