Åpnet for påmelding til vinterprøvene

Nå er det bare å gå inn på terminlista og melde på til vinterens prøver. Hvis det ikke er mulig å melde på fra terminlista, ta kontakt med prøvelder til aktuell prøve. Kan ta noen dager før dette er i orden på alle prøvene, åpnet mandag 29/1. Nytt i programmet er utsatt frist, dette i […]

Les mer...

Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet

  Av hensyn til reindrifta har Nordli fjellstyre justert grensene for jakt og trening med fuglehunder på Lifjellet nå i vinter. Mye rein er samlet øst på fjellet og det er krevende beiteforhold. Det er derfor viktig at rein får gå uforstyrret i en forholdsvis kritisk periode. Jakt og trening kan foregå vest for Sagelva […]

Les mer...